Låt Google glömma bort dig

En färsk dom från EG-domstolen i Europeiska unionen att vissa användare kan be sökmotorer för att ta bort resultat för frågor som innehåller deras namn om resultaten är otillräckliga, irrelevanta eller inte längre är relevant, eller överdriven i förhållande till de ändamål för vilka de bearbetades.

Vid genomförandet av detta beslut kommer vi att bedöma varje enskild begäran och försöka hitta en jämvikt mellan individens privatliv med allmänhetens rätt att veta och distribuera information. Vid bedömningen av din förfrågan, vi kommer att titta på om resultatet inkluderar inaktuell information om dig, och om det finns ett allmänt intresse av informationen, till exempel information om finansiella bedrägerier, yrkesutövningen, brottmålsdomar eller offentligt uppträdande av regeringstjänstemän .

Om du har en begäran om borttagning, fyll i formuläret nedan. Observera att denna form är ett första försök. Vi ser fram emot ett nära samarbete med dataskyddsmyndigheter och andra under de kommande månaderna som vi förfina vår strategi.

Källa och formulär:  https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=en

Lämna ett svar